Rozmiar czcionki:

To pięknie położona miejscowość w gminie Trzyciąż nad rzeką Dłubnią na skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jej metryka sięga XII wieku, kiedy pod nazwą Dłubnia przynależała do kompleksu dóbr ziemskich klasztoru bożogrobców w Miechowie. Później stała się własnością prywatną. W latach 1223-1226 biskup krakowski Iwo Odrowąż i jego wuj komes Imbram ufundowali w tym miejscu klasztor dla Panien Norbertanek Conventus Monialium Ordinis Praemonstratensis. Niemniej cennym zabytkiem jak klasztor jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Benedykta Opata. Korzenie parafii sięgają XII wieku. Pierwotny kościół był drewniany, obecny murowany został wzniesiony w latach 1732-1736 z fundacji Archiprezbitera Baziliki Mariackiej ks. Dominika Lochmana i ówczesnej ksieni klasztoru norbertanek Zofii Grotówny, a konsekrował go 29 IV 1736 r. bp Michał Kunicki, sufragan krakowski. Poza tymi zabytkami znajduje się tu wiele innych interesujących obiektów, m. in. Stary Cmentarz z początku XIX w. z mogiłą powstanców z 1863 r. Oprócz tego Imbramowice posiadają ineresującą przyrodę; m.in. skałki wapienne, liczne źródła wody, rzadkie gatunki roślin (obuwik pospolity) i zwierząt (ślimaki). Znaczna część Imbramowic znajduje się na terenie Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego. Tutejsze okolice doskonale nadają się do uprawiania turystyki, zadowoleni będą amatorzy rowerowych oraz pieszych wycieczek. Z racji swojego położenia (30 km na północ od Krakowa) jest idealnym miejscem na niedzielne wycieczki dla krakowian. Więcej informacji o historii Imbramowic można znaleźć tutaj.