Rozmiar czcionki:

Projekt realizowany w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Usługi integracji
społecznej: „Powrót do tradycji”- reaktywacja istniejących przed laty Kół Gospodyń Wiejskich jako działanie
na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych
Prezentacja prac wykonanych przez Klub Aktywnych Kobiet. Prace te były sprzedawane podczas XI MDDK,
jako cegiełki na dalszy remont Organistówki.

Warsztaty artystyczne