Rozmiar czcionki:

logo

 

Meritum projektu:

Projekt "Obywatel Senior u źródeł Dłubni" realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Imbramowic był skierowany do osób starszych w wieku powyżej 60 roku życia z obszaru gminy Trzyciąż w województwie małopolskim. Projekt realizowany przez 14 miesięcy od marca 2015 do kwietnia 2016 roku miał na celu poprawić sytuację seniorów w zakresie dostępu do usług społecznych, takich jak edukacja, kultura, ochrona zdrowia czy rekreacja.  Projekt został oparty na dwóch filarach: pierwszy dotyczył przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez zapewnienie dostępu do usług włączenia społecznego w dziedzinie kultury, cyfryzacji, ochrony zdrowia oraz do debaty publicznej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami. Drugi związany był z zaangażowaniem wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia mieszkańców w aktywny przekaz międzypokoleniowy, uwrażliwienie środowiska społecznego na problematykę starości i starzenia, a przez to podniesienie jakości życia społecznego. Od początku za motto projektu przyjęto "Aby jesień życia była pogodna".

Beneficjenci:

W realizacji projektu uczestniczyło łącznie 60 seniorów z terenu wschodniej części gminy Trzyciąż, w tym 35 z Imbramowic, 13 z Glanowa, 10 ze Ściborzyc i 2 z Małyszyc. Ponadto ok. 30 młodszych osób wzięło udział w spotkaniach międzypokoleniowych, przeszkolono także 19 wolontariuszy.

Realizacja projektu:
Na projekt złożyło się szereg działań, z których podstawowe znaczenie dla realizacji celów miały: 7 spotkań edukacyjno-integracyjnych dla seniorów w Imbramowicach poświęconych profilaktyce zdrowia, IT i bezpieczeństwu, 6 spotkań międzypokoleniowych w Imbramowicach prowadzonych przez seniorów dla młodszych mieszkańców upowszechniające lokalne tradycje kulinarne, obrzędowe, obywatelskie i 5 jednodniowych wycieczek autokarowych. Ponadto utworzono blog "Tu jest moje miejsce... czyli Imbramowice w opowiadaniach seniorów. Projekt zaktywizował seniorów, z usług regularnie korzysta 60 osób. W ankiecie ewaluacyjnej projekt został oceniony bardzo wysoko a uczestnicy i wyrazili potrzebę kontynuowania działań, co sprzyja trwałości projektu. Projekt wpłynął także na poprawę kondycji organizacyjnej Stowarzyszenia, zaktywizował członków i wolontariuszy. Parterem projektu była Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Trzyciąż.

1. Spotkania edukacyjno-integracyjne dla seniorów, stacjonarne w Imbramowicach - zrealizowano 7 spotkań

obraz01e_1.JPG obraz02e_2.jpg obraz03e_3.JPG

obraz04e_4.JPG obraz05e_5.JPG obraz06e_6.JPG

obraz07e_7.JPG obraz08e_8.JPG obraz09e_9.JPG

obraz11e_11.JPG obraz12e_12.JPG obraz13e_13.JPG

obraz14e_14.JPG obraz16e_16.JPG obraz17e_17.JPG

obraz18e_18.jpg obraz19e_19.JPG obraz20e_20.jpg

obraz21e_21.jpg obraz22e_22.JPG

2. Spotkania wyjazdowe dla seniorów - zrealizowano 5 jednodniowych wycieczek

       

obraz23w_01.JPG obraz24w_02.JPG obraz25w_03.JPG

obraz26w_04.JPG obraz27w_05.JPG obraz28w_06.JPG

obraz29w_07.jpg obraz30w_08.jpg obraz31w_09.jpg

obraz32w_10.jpg obraz33w_11.jpg obraz34w_12.jpg

obraz35w_13.jpg obraz36w_14.jpg obraz37w_15.jpg

obraz38w_16.jpg obraz39w_17.jpg obraz40w_18.jpg

obraz41w_19.jpg obraz42w_20.jpg

3. Spotkania międzypokoleniowe stacjonarne w Imbramowicach - zrealizowano 6 spotkań

       

obraz43m_01.JPG obraz44m_02.JPG obraz45m_03.JPG

obraz46m_04.JPG obraz47m_05.JPG obraz48m_06.JPG

obraz49m_07.JPG obraz50m_08.JPG obraz51m_09.JPG

obraz52m_10.JPG obraz53m_11.JPG obraz54m_12.JPG

obraz55m_13.JPG obraz56m_14.JPG obraz57m_15.JPG

obraz58m_16.JPG obraz59m_17.JPG obraz60m_18.jpg

obraz61m_19.JPG obraz62m_20.JPG obraz63m_21.JPG

obraz64m_22.JPG obraz65m_24.JPG obraz66m_25.JPG

obraz67m_26.JPG obraz68m_27.JPG obraz69m_28.JPG

obraz70m_29.JPG obraz71m_30.JPG obraz72m_31.JPG

obraz73m_32.JPG obraz74m_33.JPG

4. Stoiska promocyjne  z udziałem seniorów - zrealizowano 2 wydarzenia.

       

obraz75p_01.jpg obraz76p_02.jpg obraz77p_03.jpg

obraz78p_04.jpg obraz79p_05.jpg obraz80p_06.jpg

obraz81p_07.jpg obraz82p_08.jpg obraz83p_09.jpg

obraz84p_10.jpg obraz85p_11.jpg obraz86p_12.jpg

obraz87p_13.jpg obraz88p_14.png

5. Szkolenie wolontariuszy

       

obraz89sw_01.jpg obraz90sw_02.jpg obraz91sw_03.JPG

obraz92sw_04.JPG obraz93sw_05.JPG obraz94sw_06.JPG

obraz95sw_07.JPG obraz96sw_08.JPG obraz97sw_09.JPG

obraz98sw_10.JPG obraz99sw_11.JPG obraz99zsw_12.JPG

obraz99zsw_13.JPG obraz99zsw_14.JPG obraz99zsw_15.JPG

obraz99zsw_16.JPG obraz99zsw_17.JPG obraz99zsw_18.JPG

6. Blog "Tu jest moje miejsce... czyli Imbramowice w opowiadaniach seniorów"