Rozmiar czcionki:

Cmentarz został założony w początkach XIX wieku, jako miejsce pochówku dla wiernych parafii rzymsko-katolickiej św. Benedykta Opata w Imbramowicach. Znajdują się tu XIX-wieczne ziemne mogiły parafian z nielicznymi zachowanymi kamiennymi nagrobkami i kamienne grobowce proboszczów imbramowickich z przełomu XIX i XX wieku. Najstarszy nagrobek Józefiny Frej, guwernantki w szkole Sióstr Norbertanek pochodzi z 1851 r. Drzewa nadające szczególny charakter powagi i spokoju temu wiejskiemu cmentarzowi, były wedle zwyczaju zasadzane na ziemnych grobach zamiast kamiennych pomników. Na cmentarzu znajduje się mogiła co najmniej 41 nieznanych powstańców poległych w bitwie 15 VIII 1863 r. w Imbramowicach i Glanowie. Ziemia z grobów powstańców została złożona na kopcu Józefa Piłsudskiego w Krakowie, podczas jego sypania w roku 1937.